به گزارش سرویس اجتماعی ملت ایرانرییس جمهوری در دیدارِ مجمع نمایندگان شهرستان های استانتهرانبا بیان اینکه موضوع انتقال پایتخت قابل بررسی است، اظهار داشت: این اتفاق ممکن است ۱۵ سال طول بکشد بنابر این نباید نسبت به حل مشکلات این استان کوتاهی شود.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر حسن روحانی در این دیدار با اشاره به مشکلات و معضلات استان تهران، به انتقاد از صدور مجوزهای ساخت ساختمان های مرتفع بر روی گسل های این شهر اشاره کرد و گفت: وزارت مسکن و شهرسازی باید به این گونه مسایل رسیدگی کند.

رییس جمهوری با بیان این که انتقال پایتخت قابل بررسی است، افزود: این اتفاق یک شبه و یک ساله رخ نمی دهد و ممکن است ۱۵ سال طول بکشد، بنابراین نباید نسبت به حل مشکلات این استان کوتاهی شود. باید برای جمعیت زیادی که به استان تهران آمده اند، فکری کرد. قرار نبود تهران چنین جمعیتی را در خود پذیرا باشد.

رییس جمهوری ادامه داد: برخی از مشکلات استان تهران مشکلات عمومی کشور است و در دیگر استانها هم شاهد آنها هستیم. دولت در زمینه سلامت طرح هایی دارد اما در ابتدا باید برخی از مشکلات از جمله نظام ارجاع را ساماندهی و سالم سازی کند.

روحانی با تاکید بر این که دولت مصمم است در سالهای آتی تمام مردم را تحت پوششبیمه درمانیقرار دهد، گفت: طبق بررسی های اولیه حدود ۱۲ میلیون نفر تحت پوشش بیمه درمانی نیستند.

رییس جمهوری تاکید کرد: دولت هزینه بیمه آنانی را که در دهک های پایینی هستند و وضعیت مالی مناسب ندارند، برعهده می گیرد.

روحانی یکی ازاهداف دولت تدبیر و امید را گسترش طرح های ریلی در کل کشور دانست و افزود: دولت در تلاش است که بار حمل و نقل بر عهده بخش ریلی قرار گیرد. این اتفاق باعثمی شود هزینه ها کمتر و سرعت بیشتر شود.

رییس جمهوری سپس با ابراز امیدواری نسبت به اینکه دولت بتواند بر مشکلات فایق آید تا شاهد توسعه در کشور باشیم، درباره مسایل زیست محیطی گفت: دولت در این زمینه مصمم است و باید با تلاش دولت و مجلس مشکلات زیست محیطی را کم کنیم.