به گزارش ملت ایران ناصر سراج قاضی پرونده فساد بزرگ مالی در گفت‌‌وگو با فارس اظهار داشت پرونده متهمان فساد بزرگ مالی روز شنبه هفته آینده برای اعلام نظر به دیوان عالی کشور ارسال می‌شود.

وی ادامه داد: ۳۷ متهم این بخش از پرونده به حکم صادره اعتراض کردند که پرونده آنها به دیوان عالی کشور خواهد رفت.

وی همچنین گفت: از بین این متهمان دو نفر تبرئه شدند که طبیعتا به حکم صادره اعتراض نمی‌کنند.

به گزارش فارس، چهار نفر از متهمان بخش اول پرونده فساد بزرگ مالی از جمله مدیر گروه آریا به اعدام محکوم شدند.