ملت ایران: نامزدهای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا امروز چهارشنبه و در فاصله یک ماه مانده تا انتخابات، برای اولین بار در یک مناظره تلویزیونی رو در روی هم قرار می گیرند. به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه کریستین ساینس مونیتور، آنگونه که مشخص است موضوع اقتصاد مهمترین محور بحثاولین مناظره انتخاباتی " باراک اوباما " و " میت رامنی " خواهد بود.

ممکن است در مناظره امشب اوباما به رامنی بگوید که دست از رویاپردازی بردارد و نامزد جمهوریخواهان نیز از رئیس جمهور آمریکا سوال کند که اقدامات اشتباه شما در بخش اقتصاد چه بوده است.

به نوشته ساینس مونیتور، به رغم آنکه هر دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری بر برنامه های اقتصادی طرف مقابل توجه ویژه ای خواهند داشت، اما با این وجود هم رامنی و هم اوباما راه های گریز فراونی برای طفره رفتن از پاسخ به سوال رقیب خود دارند.

بر اساس این گزارش، گوبا مجری برنامه مناظره امشب رامنی و اوباما، فری است به نام " جیم لهرر ". لهرر در یادداشتی محورهای سوالاتی که قرار است در مناظره امشب از این دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری آمریکا مطرح کند را بیان کرده که بر اساس آن سه سوال در بخش اقتصادی، یک سوال در مورد بیمه های درمانی، و یک سوال هم درباره نقش و سیاست های دولت خواهد بود.

البته امکان تغییر این سوالات وجود دارد اما موضوع اقتصاد یکی از محورهای اصلی مناظره امشب خواهد بود.

در روزهای گذشته اوباما و رامنی به شدت نسبت به سیاست های اقتصادی یکدیگر حمله کرده و از آن انتقاد کرده بودند، بطوریکه کمیته انتخاباتی اوباما، رامنی را متهم کرده که برنامه های اقتصادی خود را بر اساس ثروتمندتر شدن پولداران آمریکا طرح ریزی کرده است.