ملت ایران:رئیس جمهور مالاوی برای کاهش هزینه ها در اولین قدم حقوق ماهیانه خود و اعضای کابینه را کاهش داد.

خانم " جویس باندا " برای تحت کنترل درآوردن بودجه کشورش ۳۰ درصد حقوق خود و اعضای هیئت دولت را کاهش داد.
در حمایت از اقدامات ریاضت اقتصادی دولتها این خانم رئیس جمهور به همراه کابینه و اعضای هیئت دولت به صورت داوطلبانه ۳۰ درصد حقوق ماهانه خود را در راه بهبود اقتصادی کاهش دادند.

اواین قدم خانم رئیس جمهور برای مقابله با کمبود بودجه +عکس
دستمزد رئیس جمهوری در این کشور ماهانه ۵۰۰۰ دلار بود که به ۳۵۰۰ دلار کاهش پیدا کرد و اعضای هیئت دولت و کابینه از ۴۰۰۰ دلار به ۲۸۰۰ دلار کاهش دستمزد داشته اند.
خانم باندا که از آوریل گذشته ریاست جمهوری این کشور را به عهده گرفته است یک سری اصلاحات برای بهبود شرایط اقتصادی مالاوی در برنامه داشته است. این دولت علاوه بر کمبود سوخت با کاهش ذخایر ارزی هم روبروست
اخیرا انتقاداتی مبنی بر سفر او به همراه ۴۰ تن از اعضای دولت به امریکا جهت حضور در سازمان ملل بر وی وارد شد. گفته میشود این سفر ۱میلیون دلار هزینه بر دولت تحمیل خواهد کرد.

پرداد