به گزارش ایسنا، در دیدار وزیران امور خارجه جمهوری اسلامی ایران و آرژانتین که در محل سازمان ملل متحد در نیویورک برگزار شد دو طرف تصمیم گرفتند در ماه اکتبر مذاکرات را از طریق نمایندگان حقوقی وزارت‌خانه‌های خود در مقر سازمان ملل متحد در ژنو ادامه داده و مکانیزمی بیابند که در تعارض با نظام‌های حقوقی ایران و آرژانتین نباشد.

دو طرف هم‌چنین تصمیم گرفتند روند مذاکرات تا دسترسی به یک راه حل مورد توافق در زمینه مسائل موجود میان دو دولت درباره مساله آمیا ادامه یابد.