به گزارش اختصاصی ملت ایران زینب الخواجه فعال سیاسی بحرین به اتهام پاره کردن عکس شیخ حمد بن عیسی آل خلیفه به ۲ ماه زندان محکوم شد. زینب الخواجه دختر یکی از فعالان سیاسی وحقوق بشر آقای عبدالهادی الخواجه است که بیشتر عمر خود را در زندان گذارنده و بارها مورد شکنجه و بی عدالتی حکوت بحرین قرار گرفته است.

زینب الخواجه اخیرا در اعتراضات مردمی هم بازداشت شده بود او هم اکنون با هشت اتهام دیگر مواجه است که در ماه آینده باید برای پاسخ گویی به انها در دادگاه حاضر شود.