شبکه ایران، قهرمان شجاعی، وکیل علی اکبر جوانفکر، مدیرعامل موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران، اظهار داشت: بازداشت علی اکبر جوانفکر مربوط به احکام صادره از شعبه ۷۶ دادگاه کیفری استان تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی تهران است.

وی ابراز داشت: بنده و موکلم به احکام صادره از جانب مراجع قضایی احترام می گذاریم و از آن تبعیت می کنیم.

قهرمان شجاعی با اشاره به سخنرانی رئیس جمهور در مجمع عمومی سازمان ملل و با بیان اینکه علی اکبر جوانفکر ساعت ۱۸:۳۰ دقیقه در منزلش بازداشت شده است، افزود: بدیهی است همزمانی اجرای این حکم با سخنرانی رییس جمهور، برکات و اهمیت سخنان ایشان را تحت الشعاع قرار داده است. حداقل انتظار این بود که اجرای این حکم تا زمان بازگشت رئیس جمهور به کشور به تعویق می افتاد.

وی در پایان اظهارداشت: در خصوص احکام صادره برای موکلم درخواست اعمال ماده ۱۸ قانون تشکیل دادگاه های عمومی(اعداده دادرسی) را که از اختیارات رئیس قوه قضائیه است، ارائه داده بودیم. با اقدام امشب مشخص شد که این درخواست ما پذیرفته نشده است.

یادآوری می شود، علی اکبر جوانفکر، مشاور مطبوعاتی رییس جمهوری، سرپرست موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران و مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ساعت ۱۸ و ۳۰ دقیقه چهارشنبه و همزمان با آغاز سخنان محمود احمدی نژاد رییس جمهوری اسلامی ایران در مجمع عمومی سازمان ملل متحد ازسوی دادستانی استان تهران بازداشت شد.