به گزارش ملت ایران به نقل از فارس، ۲۰ محور استیضاح وزیر ورزش و جوانان که در صحن علنی مجلس قرائت شد به شرح ذیل است.

۱ - نحوه عزل و نصب‌ها، چگونگی انتقال افراد از سایر دستگاه‌ها به وزارتخانه.

۲ - چگونگی هزینه یک درصد اعتبار دستگاه‌ها به استان‌ها نحوه تخصیص آنها.

۳ - انگیزه دخالت در امور فدراسیون‌ها و تغییرات غیر اصولی آنها از جمله قایقرانی، شنا و استفاده از مسئولان تربیت بدنی در باشگاه‌ ورزشی و تحمیل به مسئولیت‌‌های فدراسیون‌ها.

۴ - میزان کمک به باشگاه‌های حرفه‌ای برابر ماده ۱۳ برنامه.

۵ - نحوه اجرای احکام برنامه پنجم در امر ورزش و جوانان

۶ - علت مسافرت‌های غیر ضروری به خارج و داخل و چگونگی اجرای همایش‌های، سمینار‌های و کنگره‌ها.

۷ - علت بی‌توجهی به ورزش جانبازان و معلولین

۸ - علت بی‌توجهی به مسائل جوانان و نوجوانان به طوری که مسائل ورزشی در روی دیگر امور جوانان سایه افکنده است.

۹ - علت بی‌توجهی به مسائل فرهنگی ورزش.

۱۰ - علت بی‌مهری نسبت به پیشکسوتان و قهرمانان ورزش و عدم پرداخت هزینه اعزام مسابقات بین المللی و رسته‌های رزمی

۱۱ - انگیزه حذف معاونت ورزش بانوان در استان‌ها و علت بی‌توجهی به امور ورزش بانوان.

۱۲ - علت بی‌توجهی به ورزش و امور جوانان و نوجوانان روستایی، عشایری و مناطق محروم.

۱۳ - علت تعطیلی امور ورزش کارکنان وزارتخانه‌ها، موسسات و سازمان‌های تابعه و عدم تخصیص از یک درصد به دستگاه‌ها.

۱۴ - علت عدم توجه به ورزش زورخانه‌ای به ویژه ناهماهنگی بین فدراسیون جهانی و داخلی.

۱۵ - علت عدم اجرای بند(ل) ماده ۴۴ برنامه پنجم در رابطه با ایثارگران وزارتخانه‌ها،

۱۶ - علت بی توجهی به حل مشکل پرسنل قراردادی

۱۷ - علت بی‌توجهی به اجرای مصوبات سفر ریاست جمهوری

۱۸ - علت تسلط زمین و املاک کشاورزان بدون تامین رضایت آنها.

۱۹ - علت عدم حمایت از بخش خصوصی و علت دخالت در انتخاب این فدراسیون‌ها به ویژه فوتبال.

۲۰ - علت بی‌توجهی به ورزش‌های هماهنگی و زیر ساخت‌های ورزشی.