به گزارش اختصاصی ملت ایران وزیر راه آهن پاکستان غلام احمد بیلور برای کشتن سازنده فیلم ضد اسلامی جایزه ای به مبلغ ۱۰۰۰۰۰دلار(۶۰۰،۶۱ پوند) تعیین کرده است. اظهارات این وزیر یک روز بعد از کشته شدن ۲۰ نفر پاکستانی در پی تظاهرات علیه فیلم ضد اسلامی صورت گرفت. او می گوید جایزه را از جیب خودش پرداخت می کند و این یک وظیفه مقدس است. با اینکه دولت پاکستان از مردم خواست تظاهرات آرامی در این زمینه برگزار کنند اما این تظاهرات دست کم ۲۰ کشته وده ها تن زخمی به جای گذاشت. مردم پاکستان روز جمعه را روز عشق به حضرت محمد نامیدند. آقای بیلور گفته است که هرکس بتواند سازنده این فیلم را بکشد ۱۰۰۰۰۰دلار جایزه می دهد و اگر کسی در آینده هم اینچنین فیلمی بسازد بازهم برای کشتنش جایزه تعیین میکنم.

او به دولت امریکا گفته است درست است کشور شما آزادی بیان دارد اما باید قوانینی برای کسانی که به پیامبر ما توهین میکنند وضع کنیددر غیر اینصورت آینده ای خطرناک در پیش رو دارید.