غلامرضا مصباحی مقدم در گفت وگو با خانه ملت گفت: ریشه اصلی وضعیت فعلی ارز در کشور توقف در عرضه آن بوده و بانک مرکزی در این خصوص هیچ نقشی در تصمیم گیری نداشته است.

نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات و اسلامشهر در مجلس شورای اسلامی در ادامه این مطلب افزود: هیچ یک از اعضای تیم اقتصادی دولت و مسئولان بانک مرکزی در مورد برنامه توقف عرضه ارز نقشی نداشته اند و این تصمیم شخص رئیس جمهور است.

مصباحی مقدم با مردود اعلام کردن برخی گفته ها مبنی بر اینکه بانک مرکزی صرافی ها را مسئول وضعیت فعلی ارز می داند، افزود: اینکه صرافی ها در وضعیت نابسامان ارز در زمان حاضر مقصر باشند تنها توهمات و شایعات است.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس تاکید کرد: رئیس جمهور تنها تصمیم گیرنده درخصوص توقف عرضه ارز است و تنها شخص خود ایشان در این خصوص تصمیم گرفته اند و برای ما نیز منطق این مسئله مبهم است.