به گزارش ملت ایران به نقل از رویترز، به دنبال این اقدام، مخالفان در سوریه تهدید کردند در صورتی که بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد دعوت از ایران برای حضور در نشست ژنو ۲ را پس نگیرد آنها از حضور در این نشست خودداری خواهند کرد.

نشست ژنو۲ قرار است با موضوع یافتن راهکاری برای حل بحران سوریه با حضور قدرت های منطقه ای و جهانی برگزار شود.

آمریکا در واکنش به این موضوع گفته است در صورتی که ایران به صراحت، توافقات نشست ژنو یک درباره انتقال قدرت در سوریه را تایید کند از حضور تهران در نشست ژنو ۲ حمایت خواهد کرد.

وزارت خارجه آمریکا در این باره تاکید کرد این تاکنون دست به چنین اقدامی نزده است.