به گزارش پارسینه: رادیو ترکیه، میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه اظهار داشت: بشار اسد رئیس جمهور سوریه اعلام کرده است که اگر سوری ها رهبر دیگری انتخاب کنند، آماده کناره گیری از پست ریاست جمهوری می باشد.

بوگدانوف در پاریس با نمایندگان گروههای مخالف رژیم سوریه و مسئولان فرانسوی دیدار کرد.

معاون وزیر امور خارجه روسیه در مصاحبه با روزنامه لفیگارو گف:، بشار اسد رئیس جمهور سوریه اظهار داشته است که اگر سوری ها در انتخابات ریاست جمهوری، رهبر دیگری تعیین کنند، کناره گیری خواهد کرد.

بوگدانوف با تاکید مجدد به خواست روسیه در جهت حمایت فعال از تلاش برای تامین صلح در سوریه اظهار داشت: رژیم و مخالفان در سوریه باید بر سر میز مذاکره نشسته و پارامترهای روند تغییرات سیاسی در کشور را تعیین کنند.

میخائیل بوگدانوف معاون وزیر امور خارجه روسیه تاکید ورزید: بعلت کمک تسلیحاتی به مخالفان رژیم سوریه، ریسک تبدیل این کشور به یک سومالی دیگر وجود دارد.

بوگدانوف پیشنهاد نمود، مشابه کنفرانس صلحی که بعد از جنگ لبنان به سال ۱۹۹۰ تشکیل یافت، کنفرانسی نیز در سوریه با شرکت نمایندگان مسیحیان، علویان و دروزی ها برگزار شود.

انتخابات ریاست جمهوری در سوریه در سال ۲۰۱۴ برگزار خواهد شد.