جالب توجه آن است که به خلاف رهبران دیگر کشورها از جسد رهبران معاصر عراق و نحوه قتلشان تصاویر واضحی وجود دارد.

عاقبت فجیع رهبران عراق + عکس/+18

بعثی ها پس از کودتا علیه عبدالکریم قاسم رهبر انقلاب ۱۹۵۸ تصاویری از جسد او و همراهانش را در تلویزیون نمایش دادند

این هم تصاویر معروف اعدام صدام رهبر حزب بعثعراق