علی اکبر صالحی وزیر امورخارجه کشورمان در حاشیه نشست وزرای خارجه عضو کنفرانس تعامل و اعتمادسازی(سیکا) با داوود اغلو وزیرخارجه ترکیه دیدار و گفتگو کرد.
مهمترین موضوعات روابط دوجانبه و مسائل مهم منطقه ای و بین المللی بویژه تحولات سوریه دراین دیدار مورد بحثو تبادل نظر قرار گرفت.

مهر