گزارش اختصاصی ملت ایران: یک مقام رسمی دولت افریقای جنوبی اعلام کرده است کهGoodwill Zwelithini پادشاه این کشوربرای خرید کاخ جدید برای ششمین همسرش از دولت تقاضای ۷۰۰۰۰۰دلار کرده است.

مقامات دولتی اعلام کردند که بودجه ای که امسال برای خاندان سلطنتی در نظر گرفته اند ۶.۹ میلیون دلار است. حزب های مخالف اعلام کردند از ولخرجی ها و دست و دلبازی های بیش از حد پادشاه افریقای جنوبی، همسران و ۲۵ فرزندش به ستوه آمده اند.

Mduduzi Mthembu یکی از مامورین بخش امور مالی خاندان سلطنتی به پارلمان این کشور اعلام کرد که ملکه مافو به مبلغی بیش از ۷۰۰۰۰۰دلار برای خرید یک کاخ نیاز دارد.

تقاضای قبلی بخش مالی سلطنتی از پارلمان مبلغ ۱.۴ میلیون دلار برای کاخ ملکه MaMchiza بود.

سال ۲۰۰۴ ملکه مافو ۱۴ ساله برای اولین بار به همراه پادشاه Goodwill Zwelithini دیده شد و تعجب همگان را برانگیخت.

سال ۲۰۰۸ احزاب مخالف از شاه به خاطر هزینه کردن ۲۴۰۰۰ دلار بابت خریدن لباس و مسافرتهای پرهزینه انتقاد کردند.

همه کاخ های سلطنتی این خاندان در ناحیه ای در شمال دوربان قرار دارند.