سید عباس عراقچی، معاون حقوقی و بین المللوزارت امور خارجهکشورمان در پاسخ به این سئوال که نمایندگان مجلس خواهان انتشار متن توافق صورت گرفته بین ایران و ۱ + ۵ برای اجرای برنامه اقدام مشترک بوده اند، گفت: توافقاتی که در خصوص نحوه اجرا صورت گرفته است، توافق شفاهی است و جنبه رسمی ندارد.

وی با اشاره به اینکه این توافق با عنوان non paper به امضا رسیده است، اظهار داشت: این عنوان در اصطلاح دیپلماتیک برای توافق های شفاهی غیررسمی به کار می رود که انتشار به آن جنبه رسمی می دهد، در حالی که باید غیر رسمی بماند.

عراقچی گفت: در توافق مذکور جزئیات اجرای برنامه اقدام مشترک مطرح شده که درباره آن اطلاع رسانی شده است و در صورتی که نمایندگان مجلس نیز هر گونه سئوالی داشته باشند با کمال میل پاسخگو خواهیم بود.

وی در پاسخ به این سئوال که گفته می شود توافق مذکور در ۹ صفحه است، اظهار داشت: به طور دقیق تعداد صفحات را نمی دانم. اما ۹ صفحه به طور کامل مربوط به اجرا نیست. این توافق به صورت بند - بند است که در هر بند ابتدا پاراگراف مربوط به برنامه اقدام مشترک ذکر شده و در زیر پاراگراف مربوطه نحوه اجرا بیان شده است.

عراقچی تصریح کرد: پس از شروع توافق اولیه مذاکرات گام نهایی شروع می شود که برای شروع مذاکرات لازم است خانم اشتون و آقای ظریف ملاقاتی داشته باشند. هنوز برای انجام این ملاقات زمان و مکان مشخصی در نظر گرفته نشده است.