تابناک: پادشاه عربستان اداره امور کشورش را به ولیعهد خود واگذار کرد.

ملک عبدالله پادشاه عربستان سعودی برای گذراندن مرخصی از این کشور خارج شد.

دفتر پادشاهی سعودی اعلام کرد، " ملک عبدالله " اداره امور کشور را به ولیعهد خود " شاهزاده سلمان " واگذار کرد و به مرخصی رفت. برخی رسانه‌ها، مقصد احتمالی عبدالله را مغرب(مراکش) اعلام کرده‌اند.

این نخستین بار است که " سلمان " پس از تصدی ولایتعهدی، اداره امور عربستان را برعهده می گیرد.

عربستان از زمان آغاز انقلاب های عربی، شاهد حرکت های مردمی در انتقاد از وضعیت معیشتی، تبعیض ها و بازداشت فعالان حقوقی و مردم معترض - به ویژه در مناطق شرقی - بوده است.