راز این زن

هفته گذشته رهبر جوان کره شمالی درباره زنی که مدتهاست در کنار او دیده میشود صحبت کرد.

به گزارش ملت ایران هفته هاست که این زن همراه کیم جونگ اون دیده میشود و سوژه بیشتر رسانه ها شده اما هیچ کس نمی دانست راز این زن چیست آیا خواهر، دوست دختر و یا نامزد کیم بود؟؟؟

بالاخره معلوم شد این خانم همسر اوست ولی هنوز چیزی درباره اینکه در چه تاریخی ازدواج کرده اند گفته نشده است.

بر اساس منابع خبری خانم ری سول جو عضو یک گروه هنری نمایش بوده و طی یک تعلیم شش ماهه قرار گرفته تا با آداب و رسوم خانم اول مملکت آشنا شود. به نظر می رسد که کیم در ازداواج کردن سنت شکنی کرده و تغییرات تازه ای در رفتار رهبر جدید کره شمالی دیده میشود.