به گزارش ملت ایران به نقل از شبکه ایران، علی اکبر جوانفکر مشاور مطبوعاتی رئیس جمهور برای بار دوم تهدید به ترور شده است.

جوانفکر تهدید به ترور شد

طی هفته جاری، نامه‌ای تهدیدآمیز علیه جوانفکر، ‌ با پیک موتوری به دبیرخانه موسسه فرهنگی مطبوعاتی ایران تحویل داده شده است.

پیش از این نیز فرد دیگری با ارسال یک نامه مشابه، با ذکر مشخصات خود، ‌ جوانفکر را به مرگ تهدید کرده بود.

وی با شکایت جوانفکر تحت تعقیب قرار گرفت اما سرپرست موسسه فرهنگی - مطبوعاتی ایران پس از مواجه شدن با اظهار ندامت وی، از پیگیری شکایت خود صرف نظر کرد.

نامه جدید برخلاف نامه تهدید آمیز قبلی بدون امضاء و مشخصات و با جعل عنوان " جمعیت انصار حزب الله " ارسال شده است.

جوانفکر از دستگاه های ذیربط درخواست کرده است تا به فوریت این مساله را مورد رسیدگی قرار دهند و عاملان و آمران اینگونه تهدیدها شناسایی و تحت تعقیب قرار گیرند.