عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه دوم هاشمی رفسنجانی و معاون اسبق سیاسی و اجتماعی وزارت کشور اعتقاد دارد رییس دولت آینده باید سیاستمداری با فهم اقتصادی باشد و مفهوم پارادایم اقتصادی را بفهمد.

تعداد قابل توجهی از تحلیل گران سیاسی و اقتصادی اعتقاد دارند پارادایم دولت بعدی به‌جای گروه اقتصاددانان، باید خود اقتصاد باشد. اما سوالی که در این میان وجود داشته باشد این است که «اقتصاد» فارغ از «اقتصاددان» معنی دارد؟

به گزارش خبر آنلاین، در همین رابطه عباس آخوندی، وزیر مسکن و شهرسازی کابینه دوم هاشمی رفسنجانی و معاون اسبق سیاسی و اجتماعی وزارت کشور که از او به عنوان یک تکنوکرات‌ ایرانی نام برده می شود اعتقاد دارد: «درست است، اگر پارادایم دولت بعدی اقتصادی باشد، مهم است که کدام گروه اقتصاددانان با دولت همکاری کنند و چه سهمی به آنها داده شود. اما اقتصاددانان یک مشکل اساسی دارند. این مشکل، شتاب آنها برای محقق کردن برنامه‌هاست. اقتصاددانان می‌خواهند با استفاده از دانش اقتصادی، جامعه را به‌سمت بهره‌وری بالا و رشد و توسعه سوق دهند، اما واقعیت این است که جامعه انسانی پیچیده و چندلایه است و فقط به عنصر اقتصاد محدود نمی‌شود.»

آخوندی در ادامه توضیحات خود افزود: «اقتصاددانان به‌دلیل دقت و وسواس کارشناسی با عدد و رقم سروکار دارند و می‌توانند روندها را زودتر از دیگران درک کنند و حرف‌های ملموس بزنند اما جامعه انسانی پیچیده است و تا زمانی که جامعه این درک و حس را برای فهم مسایل اقتصادی - که از زبان اقتصاددانان بیرون می‌آید - نداشته باشد و ساختار اجتماعی حرف‌های اقتصاددانان را نپذیرد کاری از پیش نمی‌برند. این واقعیت را باید پذیرفت که ماهیت دولت‌ها، ماهیت سیاسی است.»

بر اساس گفته های آخوندی در نهایت دولت ماهیت سیاسی دارد: «این را قبول دارم که نقش دولت در پیشرفت و توسعه اقتصادی قابل اعتناست اما در نهایت دولت ماهیت سیاسی دارد. به‌نظر من رییس دولت آینده باید سیاستمداری با فهم اقتصادی باشد و مفهوم پارادایم اقتصادی را بفهمد. اگر یک اقتصاددان برجسته رییس‌جمهور شود کارآمدی وی کمتر از زمانی است که یک سیاستمدار با فهم اقتصادی رییس‌جمهور شود چون اقتصاد جزیی از سیاست است.»

منبع: تابناک