رسانه های لبنانی عکسی را منتشر کرده اند که لحظاتی قبل از انفجار خودروی بمب گذاری شده در مرکز بیروت را نشان می دهد.

پس از انفجار، فرد قرمز پوش به دلیل شدت انفجار بر روی زمین می افتد. در عکس پایین، خودروی زرد رنگ، خودروی بمب گذاری شده که لحظاتی بعد منفجر می شود. این خودرو با علامت مشخص شده است.

انفجار صبح جمعه در مرکز بیروت، ۸ کشته و ۷۵ زخمی بر جا گذاشت.