به گزارش ملت ایران، سیدمرتضی میرباقری در گفت وگو با فارس، درباره طرح هایی که وزارت کشور در امور اجتماعی در حال اجرا دارد اظهار داشت: مجموعه طرح ها از جمله عفاف و حجاب و لباس فرم برای کارمندان و دانشجویان در مسیر صحیح تر و با قوت و قدرت بیشتری به پیش خواهد رفت.

وی درباره طرح عفاف و حجاب در کشور افزود: این طرح یک قانون است که در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده و به یک سری از دستگاه های ذیربط واگذار شده است و نهایتاً از وزارت کشور در خواست کرده اند که این طرح را پیگیری کنند.

میرباقری درباره نظر رئیس جمهور در خصوص طرح عفاف و حجاب اظهار داشت: اعمال نظری که رئیس جمهور در خصوص این طرح کرده است این بود که طرح عفاف و حجاب در یک ایستگاه آخر نماند و خلاصه نشود بلکه این طرح چند ایستگاه قبل دارد که این ایستگاه ها کارهای مختلف تبلیغاتی، فرهنگی، آموزشی است که باید به سرانجام برسد.

قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی افزود: با مجلس و هیئت دولت مذاکرات و جلساتی در خصوص این طرح داشته ایم که همه به توافق رسیدند این طرح با قوت و قدرت بیشتری البته در مسیر بسیار صحیح تری پیش رود.