شبکه تلویزیونی «بی بی سی» به دلیل اهمیت دادن زیاد به درگذشت «نلسون ماندلا» مورد اعتراض شهروندان انگلیسی قرار گرفته است.

مخاطبان شبکه «بی بی سی» به مدیر خبری این شبکه تلویزیونی برای تمرکز بر اخبار مرتبط با درگذشت رهبر سیاهان آفریقا در مبارزه با آپارتاید اعتراض کردند و این مدیر هم از اقدام خود دفاع کرد.

به گزارش گاردین، «جیمز هاردینگ»، مدیر خبری «بی بی سی» ۸۵۰ نامه ی شکایت از مخاطبان خود دریافت کرد که چرا این شبکه تلویزیونی بیش از اندازه به خبر مرگ چهره مردمی آفریقای جنوبی پرداخته و نسبت به اخبار طوفان های شدید سواحل شرقی انگلیس اجحاف کرده است.

هاردینگ در واکنش به شهروندان معترض انگلیسی عذرخواهی کرد و گفت: ماندلا انسانی بسیار بزرگ و مهم ترین مقام دولتی ۱۰۰ ساله گذشته بود. نیازی نیست درباره اهمیت این چهره سرشناس صحبت کنیم، چراکه او آزادی، عدل، صلح و فداکاری را برای همگان تعریف کرد. اهمیت پرداختن به زندگی و مرگ او برای همه ما امری روشن است.

«هاردینگ» همچنین گفت، دغدغه مردم را به خوبی درک می کند، اما بی بی سی سرویس های دیگری همچون رادیوی محلی و بی بی سی آنلاین هم دارد.

شبکه بی بی سی پنجشنبه شب بازپخش سریال «پسران آقای براون» که دو میلیون و ۸۰۰ هزار بیننده داشت را قطع کرد تا خبر فوری درگذشت نلسون ماندلا را به روی آنتن ببرد.

جالب اینکه در سال ۱۹۹۰ هم ۵۰۰ مخاطب بی بی سی معترض بودند که چرا این شبکه برای خبر آزادی ماندلا از زندان، برنامه روتین خود را قطع کرد.