حسن روحانی رئیس جمهور روز یکشنبه با حضور در مجلس شورای اسلامی، لایحه بودجه سال ۱۳۹۳ را تقدیم کرد.