به گزارش ملت ایران، آلن ایر سخنگوی فارسی زبان وزارت امور خارجه آمریکا که در فیس بوک به زبان فارسی پست می گذارد، امروز ترجمه یک واژه فارسی را از مخاطبان خود پرسیده است. او خبری در مورد زمین خواری در ایران را به اشتراک گذاشته و پرسیده است: «بهترین ترجمه انگلیسی برای زمین خواری چه است؟»

این سوال سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا با واکنش کاربران ایرانی مواجه شده که یکی از کاربران ایرانی پاسخ جالبی به وی داده است. این ایرانی در پاسخ به سوال بهترین ترجمه برای واژه زمین خواری نوشته است: «اسرائیل!»