وزیر خارجه آمریکا انفجار در سفارت ایران در بیروت را محکوم کرد.

رویترز گزارش داد، جان کری در بیانیه ای اعلام کرد: آمریکا دو حمله ترویستی وحشیانه و رذیلانه علیه سفارت ایران در بیروت را به شدت محکوم می کند.

کری در این بیانیه، این انفجارها را حقیرانه و بی معنی توصیف کرد و از همه طرف ها در لبنان خواست از تحقیقات درباره انفجار سفارت ایران در بیروت حمایت کنند.

وی افزود: آمریکا به خوبی هزینه تروریسم را که دیپلمات های آمریکایی را در مناطق مختلف جهان مورد هدف قرار می دهد می داند. بعد از این حمله خشونت آمیز و غیرقابل توجیه، دل ما باملت ایراناست.