ملت ایران: صبح امروز «کبری عباس قمی» مادر محمد علی نجفی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان میراثفرهنگی، صنایع دستی و گردشگری در بیمارستان پارس درگذشت.

مراسم تشییع وی ساعت ۹ صبح امروز از مقابل بیمارستان پارس در بلوار کشاورز برگزار می شود.