در پی تأیید خبر اعدام چند تن از اتباع ایرانی در عربستان، سفر معاون عربی و آفریقایی وزیر امور خارجه به جده لغو شد.

حسین امیر عبداللهیان، معاون عربی و افریقایی وزیر امور خارجه قرار بود برای دیدار با مقامات عربستانی به جده سفر کند که در پی اقدام عربستان در اعدام برخی اتباع ایرانی این سفر لغو شد.

امیر عبدالهیان قرار بود امروز در جده با سعودالفیصل وزیر خارجه عربستان در رابطه با مناسبات دو جانبه تهران و ریاض دیدار داشته باشد و دعوتنامه محمود احمدی نژاد، رئیس جمهور از عبدالله شاه عربستان برای شرکت در اجلاس سران کشورهای عضو جنبش عدم تعهد در تهران را تحویل فیصل دهد.

بعد از رفتار عربستان در اعدام اتباع ایرانی انجام این سفر در مقطع کنونی از سوی طرف ایرانی لغو شد.

لغو این سفر در پی غیاب سفیر عربستان به کاردار این کشور در تهران ابلاغ شده است.

منبع: مهر