وزیر دادگستری برزیل خوزه ادوآردو کاردوزو در این باره گفت جاسوسی کاملا قانونی بوده و فعالیتهای اطلاعاتی روی دیپلماتهای کشورهای مذکور طبیعی است.
روزنامه مذکور نوشت بین سالهای ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ حکومت برای انجام تحقیق در مورد معاملات نظامی، دیپلماتهای روسیه، عراق و ایران را مانیتور کرده است.
وزیر دادگستری برزیل ضمن رد جاسوسی به روش آنچه امریکایی ها و NSA - آژانس امنیت ملی امریکا - انجام داده اند، تاکید کرد که مقایسه این دو با هم اشتباه است چرا که متدهایی که ما از ان استفاده کرده ایم قانونی و کاملا متفاوت از روش امریکایی ها بوده است.
اخیرا بدنبال افشاگری های اسنودن، برزیلی ها کاملا واکنش خشمگینانه از خود نشان داده و راهکارهای مقابله با آژانس امنیت ملی امریکا و کنترل خطوط مخابراتی، ایمیل ملی، شبکه ملی و… توسط برزیلی ها تعریف شده است. از این رو این دولت خود را علیه سیستم ها و روش های جاسوسی قرار داده، اما با این افشاگری، تحت فشار قرار گرفته و موقعیتی شبیه امریکا در برابر کشورهای خارجی پیدا کرده است.
سازمان اطلاعات و امنیت برزیل نیز اعلامیه ای صادر کرده و جاسوسی علیه دیپلماتها را مربوط به یک دهه پیش اعلام کرده و آن را مطابق با استانداردهای ساطمانهای امنیتی در همه جای دنیا دانسته است.