نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد این کشور مستقیما به نابودی تسلیحات شیمیایی در سوریه نخواهد پرداخت، ولی کارشناسان روس در این عملیات مشارکت خواهند داشت.

ویتالی چورکین نماینده دائم روسیه در سازمان ملل اعلام کرد که این کشور قصد ندارد بطور مستقیم به نابودی تسلیحات شیمیایی در سوریه بپردازد، ولی کارشناسان روسی در این کار مشارکت خواهند داشت. چورکین بعد از رایزنی های روز سه شنبه در شورای امنیت به خبرنگاران گفت: روسیه قصد ندارد مستقیما به امر نابودی تسلیحات شیمیایی بپردازد، ولی شرکت کارشناسان این کشور در این عملیات کاملا ممکن است. به گفته وی، در حال حاضر چندین گزینه برای مشارکت روسیه در این عملیات در حال بررسی است.

پیش از این برخی رسانه های گروهی اعلام کرده بودند که روسیه ممکن است برای اجرای عملیات نابودسازی تسلیحات شیمیایی حدود ۲ میلیارد دلار هزینه اختصاص دهد. علاوه بر این برخی اخبار نیز حاکی از آن بود که روسیه مسئله ترانزیت تسلیحات شیمیایی به خارج از مرزهای سوریه را نیز تقبل خواهد کرد. سرگئی ریابکوف معاون وزیر خارجه روسیه پیش از این گفته بود که بخشی از تسلیحات شیمیایی انبار شده در سوریه ممکن است به خارج از این کشور منتقل شوند.