به گزارش ملت ایران، سید محمد بطحایی در گفتگو با مهر گفت: در این بودجه درآمدهای سال ۱۳۹۳ وزارت آموزش وپرورش حاصل از خدمات آموزشی وفرهنگی، اجاره ساختمان ها و اراضی و خدمات بهداشتی و درمانی، اعتبارات هزینه ای و اعتبارات طرح های تملک دارایی های سرمایه ای برای سال ۱۳۹۳ در زمینه هایی نظیر کمک آموزشی، ورزش دانش آموزی، فناوری و هوشمندسازی مدارس، تعمیر و تجهیز اردوگاه ها و کانون های پرورشی در قالب سیاست های تحولی پیشنهاد شده است.

وی درباره میزان بودجه ۹۳ افزود: با توجه به آنکه بودجه ۹۳ در حد پیشنهاد است، امکان اعلام رقم دقیق آن وجود ندارد، اما همه تلاش ما این است که بودجه را تصویب و عملیاتی کنیم.

به گفته بطحایی، بودجه سال ۹۳ آموزش و پرورش در قالب یک بسته بودجه ای پیش بینی شده است که این بسته انعطاف بیشتری در هزینه کرد طرح های تحولی و کیفیت بخشی ایجاد می کند.

مشاور برنامه ریزی و هماهنگی وزارت آموزش و پرورش درباره کسری بودجه آموزش و پرورش و اینکه آیا این کسری بودجه نیز در بودجه ۹۳ پیش بینی شده است، توضیح داد: کسری بودجه آموزش و پرورش بین ۲۴۰۰ میلیارد تومان تا چهار هزار میلیارد تومان است و تاکنون نیز با مساعدت های معاونت ریاست جمهوری بخشی از این کسری بودجه جبران شده است.

وی ادامه داد: ما امیدوار هستیم تا پایان سال کسری بودجه ۹۲ آموزش و پرورش به صورت کامل جبران شود و بودجه ۹۳ بدون توجه به کسری بودجه امسال تدوین و پیشنهاد شده است. فرض ما در تدوین بودجه ۹۳، جبران کامل کسری بودجه امسال است.