خراسان در ویژه های خود نوشت:

دستور مترویی دولت به شهردار تهران

بر اساس ابلاغیه ای که طی روزهای اخیر از سوی دولت به وزرای راه و کشور ابلاغ شده و قرار است به شهردار تهران نیز اعلام شود، مقرر شده با توجه به تایید معاونت برنامه ریزی رییس جمهور، طرح احداثقطار حومه ای تهران به شهر جدید پرند از وزارت راه و شهرسازی گرفته شده و به شهرداری تهران واگذار شود. بر اساس این ابلاغیه، کلیه تعهدات وزارت راه در ارتباط با قراردادهای موضوع طرح مذکور، به شهرداری تهران منتقل می شود.

سفرخارجی یک مسئول با هواپیمای اختصاصی


بر اساس بررسی های کارشناسان یک نهاد نظارتی، طبق ابلاغیه ای که یک مسئول ارشد دولتی خطاب به یکی از مسئولان اقتصادی کابینه ارسال کرده، این فرد توانسته در سفر دو روزه خود به یکی از کشورهای شمال ایران که همسایه آبی کشورمان محسوب می شود از هواپیمای اختصاصی استفاده کند.