مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات ۵ + ۱ طی اظهاراتی اعلام کرد: دولت آمریکا خواهان توقف اعمال تحریم های جدید علیه ایران است.

به گزارش ملت ایران به نقل از صدای آمریکا، وندی شرمن، مذاکره کننده ارشد آمریکا در مذاکرات ۵ + ۱ طی مصاحبه با شبکه صدای آمریکا اعلام کرد، دولت آمریکا خواهان توقف اعمال تحریم های جدید علیه ایران است.

وندی شرمن معاون امور سیاسی وزارت خارجه آمریکا در این گفتگو تایید کرد که تا اطمینان از نتیجه بخش بودن مذاکرات، خواهان تصویب تحریم های جدید سنای آمریکا علیه ایران نیست.

همچنین وی اظهار داشت ایران و امریکا با وجود این مذاکرات در آغاز راه درک متقابل از یکدیگر هستند.

مسول پرونده هسته ای ایران در وزارت خارجه آمریکا، در واکنش به انتقاد برخی گروه ها در ایران نسبت به این که گفته بود «فریبکاری بخشی از دی ان ای» است تصریح کرد که در این مورد سوء تفاهمی پیش آمده، و پیشینۀ عدم اعتماد میان ایران و آمریکا طولانی است.

وندی شرمن به گزارش های حاکی از اختلافات میان اسرائیل و آمریکا بر سر ایران نیز واکنش نشان داد.