تصویر زیر، صادق زیباکلام را پشت فرمان یک دستگاه خودروی پراید نشان می دهد.