رئیس جمهور آمریکا در نطق هفتگی خود تصریح کرد که مردم آمریکا از دست تصمیم گیران سیاسی در این کشور خسته شده اند.

به گزارش ملت ایران به نقل از سی ان ان، " باراک اوباما " رئیس جمهور آمریکا در نطق هفتگی خود خطاب به مردم آمریکا با اشاره به حوادثدو هفته گذشته این کشور و تعطیلی بخشی از دولت فدرال گفت: این اولین بار نیست که این کشمکش ها برنده ای نداشت. وی با اذعان به فرسودگی مردم آمریکا و خستگی آنها از سیاست بازی های دو حزب عمده این کشور گفت: در ماجرای طولانی شدن کشمکش ها بر سر تعیین سقف بدهی و تعطیلی بخشی از دولت، این اولین بر نیست که هیچ گروهی برنده نشده است.

وی با اشاره به زیان مردم امریکا از این کشمکش ها گفت: در زمانی که اقتصاد ما نیاز به رشد و ایجاد شغل دارد بحران ساختگی در دو هفته گذشته واقعا به رشد اقتصادی و ایجاد شغل در آمریکا آسیب رساند. اوباما در ادامه گفت: نارضایتی ها و فرسودگی های شما از آنچه که در واشنگتن می گذرد کاملا قابل فهم است و هرگز تا این حد بالا نبوده است.

وی در ادامه بدون اشاره به نقش جمهوری خواهان در این کشمکش ها به برنامه های آتی خود پرداخت و از کنگره آمریکا که اکثریت آن در دست جمهوری خواهان است خواست تا به بودجه ای که موجب رشد اقتصادی آمریکا خواهد شد رای دهند و همچنین به سمت اصلاح قانون مهاجرت حرکت کنند.