به گزارش ملت ایران، مجله فارین پالیسی گزارش داد که به دنبال دور جدید مذاکرات ایران و گروه ۱ + ۵ در ژنو دولت آمریکا در حال اطمینان دادن به قانونگذاران این کشور درباره مذاکراتش با تهران است و مذاکره کننده ارشد آمریکا موفق شد یکی از جنگ طلبان ارشد را با موضع دولت آمریکا همراه کند.

مجله فارین پالیسی در ادامه این گزارش این نوشت: الیوت انگل، عضو عالی رتبه کمیته امور خارجه مجلس نمایندگان آمریکا در گفت وگو با روزنامه کیبل با تکرار اتهامات غرب مبنی بر نظامی بودن برنامه هسته یی ایران گفت:(وندی) شرمن(معاون وزیر امور خارجه آمریکا و مذاکره کننده هسته یی ارشد این کشور در گفت وگو های هسته یی با ایران) به من گفت که به نظر می رسد ایرانیان در مذاکرات هسته یی اخیر در ژنو جدی بودند ولی هشدار داد که جزییات اهمیت زیادی دارند و تاکید کرد که مذاکره کنندگان آمریکا در تلاش برای مذاکره و تلاش برای پایان دادن به برنامه هسته یی تسلیحاتی ایران چشم هایشان را باز نگه خواهند داشت.

این مجله در ادامه گزارشش نوشت که دولت آمریکا یک پیام دیگر نیز برای کنگره دارد: همه تحریم ها را به تعویق بیاندازید.

برخی از قانونگذاران جمهوری خواه آمریکا خواستار تشدید تحریم ها علیه ایران هستند و معتقدند که اکنون زمان لغو تحریم ها نیست.