به گزارش سرویس سیاسی ملت ایران دو نفر در پاکستان در یک بمب گذاری کشته شدند. ظاهرا هدف این بمب گذاری حمله به کمپین فعالان ضد فلج اطفال در پاکستان بوده است. پلیس اعلام کرده است که یکی از این دو نفر یک افسر پلیس است.

این انفجار در یک ون و در نزدیکی بیمارستانی در حومه شمال غربی شهر پیشاور رخ داده است.

پاکستان یکی از سه کشوری است که فلج اطفال هنوز در آن ریشه کن نشده است. این امر به موجب مقاومت های شبه نظامیان در برابر واکسیناسیون همگانی بوده است.

ستیزه‌جویان و شبه نظامیان در پاکستان، کارکنان بهداشت و تیم های واکسیناسیون را مورد حمله قرار می دهند که باعثعدم دسترسی کودکان به واکسن فلج اطفال در برخی مناطق شده است.

بنا به اعلام مقامات پلیس، دو کشته اخیر شامل یک افسر پلیس و یک عضو تشکل صلح جوی محلی است که سوار بر ون متعلق به کمپین ضد فلج اطفال بوده اند.

پلیس آمار تلفات را ابتدا بیشتر اعلام کرده بود اما با استناد به منابع پزشکی، این آمار را تصحیح کرد.

گفتنی است که این انفجار با استفاده از تجهیزات کنترل از راه دور انجام شده است که منجر به مجروح شدن چند تن دیگر نیز گردیده است.