به گزارش سرویس سیاسیملت ایران: شینزو آبه، نخست وزیر ژاپن می گوید که کشورش از دریافت خارج از کشور برای کمک به مهار گسترش نشت آب آلوده به رادیواکتیو در نیروگاه هسته ای فوکوشیما، استقبال می کند.

آقای آبه این در خواست را در یک سخنرانی در انجمن علمی بین المللی در غرب ژاپن اعلام کرده است.

علیرغم اینکه نخست وزیر ژاپن، به کمیته بین المللی المپیک در ماه گذشته درمورد تحت کنترل بودن نشت نیروگاه فوکوشیما اطمینان داده است، بسیاری از مردم ژاپن معتقد اند که وی در حال پنهان کاری و ظاهر سازی در مورد مشکلات این نیروگاه است.

مقامات اذعان کرده اند که آب های زمینی آلوده به مواد رادیواکتیو ممکن است به زودی به اقیانوس آرام نشت کند. این مشکلات از زمان زلزله و سونامی سال ۲۰۱۱ بوجود آمده است.

نشت اخیر از مخازن ذخیره سازی، به نگرانی های عمومی اضافه کرده است.