خانه ملت:

رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس هشتم امروز با پای شکسته در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی شرکت کرد.

حداد عادل با وجود این آسیب دیدگی امروز در حالی که عصا به دست داشت و دشداشه سفید رنگ به تن کرده بود وارد صحن مجلس شد.

حضور حداد با این ظاهر موجب جلب توجه عکاسان و تصویربرداران شد.

ظاهر عجیب حداد عادل در مجلس