دادگاه نظامی در لیبی ۱۹ اوکراینی، سه بلاروسی و دو روس را به اتهام " مزدوری " برای معمر قذافی به زندان محکوم کرد.

به گزارش ایسنا، به نقل از خبرگزاری فرانسه، براساس حکم این دادگاه یک تبعه روس که هماهنگ کننده گروه مزدوران بوده به حبس ابد و دیگر متهمان هرکدام به ۱۰ سال زندان با اعمال شاقه محکوم شدند.

این ۲۴ تن همگی اتهامات خود را رد کرده و تاکید دارند که برای کار در بخش صنعت نفت لیبی به این کشور آمده بودند. این افراد متهم هستند که موشک انداز برای پرتاب موشک های زمین به هوا جهت هدف گیری هواپیماهای ناتو فراهم می کردند.

سفیران اوکراین و بلاروس در جلسات دادگاه و هنگام قرائت حکم حضور داشتند و اعلام کردند که درخواست تجدید نظر خواهند داد. به گفته سخنگوی دادگاه این مزدوران پس از سقوط طرابلس دراوت ۲۰۱۱ دستگیر شدند، این افراد با پاسپورت های شخصی و بدون حمایت دولت هایشان به لیبی وارد شده بودند.

در ۱۱ آوریل وزارت خارجه اوکراین شهروندان خود را بیگناه دانست و اعلام کرد که برای آزادی آنها وارد عمل می شود. در غیر این صورت تلاش می کند این افراد را برای گذراندن دوره محکومیت به کشور بازگرداند.