کلینتون: منتظر گام های ایران هستیم

هیلاری کلینتون گفت که ۱ + ۵ به دنبال مشاهده اقدامات ملموس ایران در مسکو است.

به گزارش ایسنا، خبرگزاری رویترز گزارش داد: هیلاری کلینتون، وزیر امور خارجه آمریکا در اسلو با اشاره به نشست نمایندگان گروه موسوم به ۱ + ۵(آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه، چین و آلمان) و ایران که قرار است در مسکو برگزار شود گفت: ما به دنبال اقدامات ملموس هستیم و در نشست بعدی در مسکو که چند هفته دیگر برگزار می شود، متوجه خواهیم شد که آیا ایران آماده اتخاذ چنین اقداماتی است یا خیر.

او ادامه داد: ما درباره نیات آن ها نگرانی های بسیاری داریم اما براساس رفتارشان درباره آن ها قضاوت خواهیم کرد و تشخیص خواهیم داد که آیا این اقدامات برای بر آوردن تعهداتشان کافی است یا خیر.

این ااظهارات در حالی بیان می شود که مقامات کشورمان بارها بر صلح آمیز بودن نیات هسته یی ایران تاکید کرده اند.

بنا به گزارش خبرگزاری فرانسه کلینتون روز یک شنبه نیز گفت: ما می خواهیم شاهد یک راه حل دیپلماتیک باشیم. اکنون فرصتی برای رسیدن به آن داریم و به خاطر همه، امیدواریم این فرصتی باشد که از دست نرود.