معاون وزیر امور خارجه کشورمان با اشاره به اینکه مذاکرات ایران و ۱ + ۵،۱۵ و ۱۶ اکتبر ماه در ژنو برگزار می شود گفت: حضور دکتر ظریف و خانم اشتون قطعی است و در مورد سطح دیگر هیأت ها هنوز مذاکرات ادامه دارد.

سید عباس عراقچی معاون وزیر امور خارجه کشورمان و عضو تیم مذاکره کننده ایران در نیویورک در برنامه نگاه یک درباره گفتگوی تلفنی روسای جمهور ایران و آمریکا گفت: در فضایی که شوق و علاقه برای دیدار با روحانی از سوی همه کشورها و رسانه ها وجود داشت، اوباما تقاضای ملاقات با روحانی را کرد.

وی افزود: تنظیم این ملاقات از پیچیدگی های خاصی برخوردار است و این طور نیست که پس از یک دوران طولانی و روابط پرتنش به سادگی ملاقاتی صورت گیرد. عراقچی با بیان اینکه روحانی تصمیم گرفت این ملاقات انجام نشود، تصریح کرد: تماسها بین نمایندگیهای دو کشور برقرار و طرحهای دیگری مطرح شد و در نهایت این تصمیم گرفته شد که گفتگوی تلفنی صورت گیرد و اوباما با آقای روحانی تماس گرفت.

وی در این باره که طرف آمریکایی اعلام کرده تماس از سوی ایران بوده تآکید کرد: درخواست ملاقات بین دو رییس جمهور از طرف مقامات آمریکایی بود. وی افزود: یکی از مقامات آنها عبارت نادرستی به کار برده بود و بعد هم بعضی از رسانه ها که نمی خواهند ارتباط صورت گیرد این را بزرگ کردند ما هم اعتراض کردیم و گفتند اصلاح می کنند. وی با بیان اینکه هیچ گاه به آمریکایی ها اطمینان نداشتیم اظهار داشت: در ادامه مسیر نیز هیچ گاه اطمینان نمی کنیم و همواره این گفته مقام معظم رهبری که این گفت و گوها به جایی نمی رسد را به یاد داریم.

عراقچی با بیان اینکه زمان و مکان مذاکرات آتی با ۱ + ۵ مشحص شده است گفت: مذاکرات آتی ۱۵ و ۱۶ اکتبر در ژنو که یک شهر بین المللی است، خواهد بود. درباره سطح مداکرات نیز قرار شد رایزنی ها ادامه یابد. حضور ظریف و اشتون قطعی است، سطح بقیه هیات ها نیز در حال مذاکره است.

وی ادامه داد: بعد از جلسه نیویورک که ارزیابی خوبی داریم ژنو را خواهیم داشت و سپس در مورد جلسات بعدی و شکل ادامه کار مذاکره صورت می گیرد. معاون وزیر امور خارجه در بخش دیگری از صحبت های خود درباره سوریه و برگزاری ژنو ۲ گفت: در خصوص حضور ایران تصمیمی گرفته نشده است، صحبتهایی وجود دارد که در نیمه ماه نوامبر نشست برگزار شود. در خصوص کشورها و گروه های معارض هنوز تصمیمی گرفته نشده است.

عراقچی در پایان تاکید کرد: تا پایان هفته تیم وزارت امور خارجه در نیویورک به تهران باز میگردند.