به گزارش ملت ایران به نقل از «نسیم»، مهمترین محورهای سخنان علی اکبر ولایتی، مشاور امور بین الملل رهبر معظم انقلاب در " برنامه صبح با خبر " شبکه خبر بدین شرح است:

- مذاکره از روی تدبیر و در چارچوب مقام معظم رهبری و بر پایه سه اصل عزت، حکمت و مصلحت جزو ابزارهای کار یک دیپلمات است.

- بنده از کسانی که با مقامات آمریکایی گفتگو کردند جزئیاتی نشنیدم ولی درمجموع رفتار هیأت دیپلماتیک ایرانی رفتار سنجیده ای بود ولی اینکه چه چیزی باعثمذاکره تلفنی میان آقای روحانی و اوباما شده است، اطلاعی ندارم.

- هیچ کشوری به منفعت ما کار نمی کند و هر کشوری بطور طبیعی به دنبال منافع ملی خودش است و غیر ازاین اگر انتظار داشته باشیم غیر معقول است؛ آمریکا هم در چارچوب منافع ملی خود همواره عمل می کند.

- نظر آمریکا از اول انقلاب نسبت به ما مثبت نبوده است و نمی خواست نظام اسلامی وجود داشته باشد که در آن منافع مردم در آن ارجحیت داشته و منافع آمریکایی ها در این میان از بین برود و آن هم به این دلیل بود که اول؛ ایران کشوری قدرتمند در منطقه بود و دوم این بود که برای ملت های منطقه الگو می شد.