به گزارش سرویس سیاسیملت ایران: به گزارش رسانه های چین در روز سه شنبه، سایت های فیس بوک، توییتر و وب سایت های دیگری که در چین حساس تلقی شده و توسط دولت مسدود شده بود، طی برنامه ای در منطقه آزاد تجاری(FTZ) در شانگهای دردسترس خواهند بود.

روزنامه هنگ کنگ نیز با استناد به منابع ناشناس دولتی مدعی شد که مقامات از مناقصه شرکت های مخابراتی خارجی برای کسب مجوز ارائه خدمات اینترنت در منطقه، استقبال خواهند کرد.

حاکم کمونیست چین دسترسی به اطلاعات را به شدت سانسور کرده است. این سانسور به طور معمول شامل پاک کردن اظهارات آنلاین و مسدود کردن دسترسی به سایت هایی است که با توجه به حساسیت های سیاسی، نامناسب تشخیص داده شوند.

سایت های فیسبوک و تویتر اواسط سال ۲۰۰۹ و پس از شورش های مرگ بار در مناطق غربی چین مسدود شد. مقامات اعتقاد داشتند که فعالیت های این سایت ها به افزایش ناآرامی ها کمک می کرده است. سایت نیویورک تایمز نیز پس از افشاگری درمورد ثروت نخست وزیر وقت، بسته شد.

منطقه آزد تجاری شانگهای که قرار است تا ۲۹ سپتامبر مورد بهره برداری قرار بگیرد، به عنوان بستری آزمایشی برای تبدیل واحد پول چین یوان و آزادسازی بیشتر نرخ بهره در نظر گرفته شده است. همچنین اصلاحات مالیاتی و سرمایه گذاری مستقیم خارجی از اهدافی است که دراین منطقه دنبال می شود.

ایده رفع فیلتر از سایت های خارجی در این منطقه تجاری این است که خارجی هایی که برای سرمایه گذاری وارد شانگهای می شوند احساس کنند که در خانه خود هستند.

یک مقام دولتی چین نیز اظهار داشت: " اگر سرمایه گذاران قادر نباشند سایت هایی مانند فیسبوک و تویتر و نیویورک‌تایمز را باز کنند، با خود می گویند که منطقه آزاد تجاری با بقیه کشور چین چه فرقی خواهد داشت. "