به گزارش ملت ایران به نقل از ایسنا، به نقل از شبکه تلویزیونی شبکه تلویزیونی سی. ان. ان، آنگلا مرکل بعد از قطعی شدن پیروزی خود در اجتماع هواداران حزبش، ضمن تشکر از مردم آلمان به خاطر اعتماد دوباره به او و حزبش اعلام کرد، در انجام وظایفش همه سعی خود را خواهد کرد. اتحاد احزاب دموکرات مسیحی و سوسیال مسیحی آلمان به رهبری آنگلا مرکل توانست با حدود ۴۱.۷ درصد آرا، اکثریت کرسی های پارلمان را به دست آورد اما به دلیل آرای ناکافی حزب لیبرال ها هنوز سرنوشت ائتلاف آتی دولتی روشن نیست.

حزب سوسیال دموکرات آلمان که با پر اشتاین بروک به عنوان نامزد این حزب برای تصدی مقام صدراعظمی در این انتخابات شرکت کرده بود، توانست حدود ۲۵.۶ درصد آرا را کسب کند. حزب سبزها که در دوران رقابت های انتخاباتی گفته بود مایل به ائتلاف با سوسیال دموکرات هاست، توانست حدود ۸.۳ درصد آرا را به دست آورد.

حزب دموکرات آزاد که در چهار سال گذشته در ائتلاف حاکم حضور داشته، توانست تنها ۴.۷ درصد آرا را به دست آورد. درصورتی که حزب لیبرال در پارلمان آلمان حضور نداشته باشد، باید منتظر دولت ائتلافی جدیدی در برلین بود.