ملت ایران: رئیس سازمان انرژی اتمی با بیان اینکه با پیام رئیس جمهور جدید ایران برای تقویت و توسعه همکاری های جاری با آژانس به وین آمده ام، گفت که به منظور پایان دادن به پرونده هسته ای ایران در اینجا حضور دارد.

پنجاه و هفتمین کنفرانس عمومی آژانس بین المللی انرژی اتمی از صبح روز دوشنبه ۲۵ شهریور ۱۳۹۲ کار خود را در مقر سازمان ملل متحد در وین آغاز کرد. پس از افتتاح رسمی کنفرانس، نمایندگان کشورهای مختلف عضو آژانس سخنرانی های خود را در این اجلاس ارائه کردند. یکی از سخنرانان صبح روز اول کنفرانس عمومی، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان بود.

علی اکبر صالحی در این سخنرانی با اعلام آمادگی جمهوری اسلامی ایران برای تشریک مساعی با سایر کشورهای جهان در چارچوب همکاری های فنی آژانس، تاکید کرد که ایران ضمن ادامه فعالیتهای صلح آمیز هسته ای خود تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی، طی دهه های اخیر دستاوردهای مهمی نیز در زمینه های مختلف علوم و فناوری های هسته ای برای اهداف صلح آمیز بدست آورده و آماده است تا در چارچوبNPT با سایر کشورهای عضو، تحت نظارت آژانس بین المللی انرژی اتمی همکاری کند.

وی افزود: به رغم تمام تنگناهای تحمیل شده بر کشور من در طول سه دهه گذشته، نیروگاه هسته ای بوشهر ساخته، به شبکه ملی متصل شده و به زودی به اپراتور داخلی نیروگاه تحویل داده خواهد شد و بدین ترتیب آرزوی دراز مدت ملت ایران تحقق می یابد. این نیروگاه به آخرین استانداردهای ایمنی آژانس مجهز شده و تحت نظارت سازمان نظام ایمنی هسته ای ایران می باشد.

رئیس سازمان انرژی اتمی با تاکید بر اهمیت موضوع امنیت هسته ای و نیز اینکه مسئولیت امنیت هسته ای در هر کشور کاملاً بر عهده همان کشور است، اظهار داشت: بی تردید بهترین تضمین برای امنیت هسته ای، جهان عاری از سلاح های هسته ای است و نابودی کامل سلاح های هسته ای و تاسیسات مربوط به آنها اقدامات مربوط به امنیت هسته ای را تقویت خواهد کرد. در این ارتباط یک چارچوب زمانی مشخص و تعیین سال ۲۰۲۵ به عنوان سال هدف برای اجرای کامل ماده ۶ ان پی تی، همانطور که جنبش عدم تعهد در کنفرانس بازنگری سال ۲۰۱۰ پیشنهاد داد، یک نیاز فوری است.

صالحی در همین ارتباط تاکید کرد: نکته بسیار مهمی که در بحثامنیت هسته ای نباید مورد غفلت قرار گیرد، حملات سایبری می باشد. حملات سایبری علیه تاسیسات هسته ای از جمله جدی ترین تهدیدها علیه برنامه های هسته ای صلح آمیز می باشد که سلامت و ایمنی مردم و محیط زیست را به مخاطره افکنده است و لازم است از سوی جامعه بین المللی محکوم شود.

معاون رئیس جمهور در بخش دیگری از سخنان خود اظهار داشت: علیرغم درخواست های مکرر جامعه بین المللی مندرج در قطعنامه ۱۹۹۵ کنفرانس بازنگری ان پی تی درباره خاورمیانه، قطعنامه های مربوطه مجمع عمومی، آژانس بین المللی انرژی اتمی و سازمان همکاری های اسلامی، رژیم صهیونیستی با اطمینان از حمایت سیاسی و نظامی برخی از اعضای دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد نه تنها به معاهده عدم گسترش سلاح های هسته ای پیوسته، بلکه تاسیسات هسته ای مخفی خود را نیز تحت پادمان کامل آژانس قرار نداده است.

فعالیتهای هسته ای غیر قانونی این رژیم بطور جدی صلح و امنیت را تهدید می کند و رژیم عدم اشاعه را به خطر می اندازد. موجب تاسف بسیار است که انفعال شورای امنیت سازمان ملل متحد در طول چندین دهه گذشته در توجه به برنامه سلاح های هسته ای اسرائیل که متکی به اسناد است این جسارت را به این رژیم داده است که بوضوح به داشتن سلاح های هسته ای که جنبش عدم تعهد قبلاً آن را محکوم کرده است اذعان کند.

صالحی در ادامه افزود که جمهوری اسلامی ایران براساس اصول اعتقادی مذهبی و تعهدات بین المللی اش هرگز بدنبال تسلیحات هسته ای نبوده و نخواهد بود، اما در عین حال ایران هرگز حق مسلم خود برای استفاده صلح آمیز از انرژی هسته ای از جمله غنی سازی برای مقاصد صلح آمیز تحت پادمان جامع آژانس را به مصالحه نخواهد گذاشت. وی در بخش پایانی سخنرانی خود با تبیین سیاست های بین المللی دولت جدید ایران مبنی بر اعتماد سازی متقابل و تعامل سازنده گفت: اینجانب با پیام رئیس جمهور جدید کشورم برای تقویت و توسعه همکاری های جاری خود با آژانس و به منظور پایان دادن به پرونده هسته ای ایران به اینجا آمده ام.

رئیس سازمان انرژی اتمی در همین ارتباط ابراز امیدواری کرد که این چشم انداز و رویکرد جدید از سوی طرف های دیگر بویژه کشورهای عضو گروه ۱ + ۵ نیز رعایت شود و افزود: در صورتیکه دو طرف با حسن نیت و با عزم به حل مسئله یاد شده براساس رویکرد برد - برد در مذاکرات شرکت کنند، می توان به آینده خوش بین بود.