ملت ایران:وزیر نیرو با تاکید بر لزوم دستیابی به تفاهم ملی بین دولت و مجلس برای اصلاح تعرفه آب گفت: احتمال توقف طرح یکپارچه سازی شرکت های آبفای شهری و روستایی که در اواخر دولت دهم به اجرا گذاشته شد، وجود دارد.

حمید چیت چیان با تاکید بر لزوم اصلاح تعرفه آب گفت: برنامه هایی در این زمینه تدوین شده اما زمانی محقق می شود که در سطح ملی در دولت و مجلس مورد بررسی قرار گیرد و با یک تفاهم ملی در این زمینه اقدام شود.

وزیر نیرو درباره طرح یکپارچه سازی شرکت های آب و فاضلاب شهری و روستایی اظهار داشت: در ماه های اخیر برای یکپارچه سازی آبفای شهری و روستایی تصمیم گیری شد اما بررسی ها نشان می دهد که این یکپارچه سازی در برخی استان ها مشکل ایجاد می کند. چیت چیان افزود: از مدیرعامل شرکت مهندسی آبفای کشور خواسته شد یکماه برای این موضوع کار کارشناسی دقیق انجام دهد تا در پایان این ماه به تصمیم مشخص برسیم که ممکن است نتیجه این بررسی منجر به توقف ادغام شرکت ها و در برخی موارد شود.

وی درباره تامین منابع مالی مورد نیاز از محل بودجه عمومی برای جبران زیان شرکت های آب و فاضلاب گفت: حتی در کشورهای صنعتی که از نظر اقتصادی دولت مباشرتی در اقتصاد ندارد، بودجه ای از منابع عمومی به این بخش اختصاص می یابد و برای جبران زیان شرکت های آب و فاضلاب هم به طور حتم باید از کمک دولت و مجلس استفاده کرد.

وزیر نیرو همچنین درباره برنامه دولت برای کاهش هدر رفت آب گفت: از مدیران آب و فاضلاب کشور خواستم تا در ۴ سال بتوانیم به نقطه پایانی در هدر رفت آب در شبکه دست پیدا کنیم که نیازمند توجه مجلس و دولت برای بالا بردن کیفیت منابع آب و کاهش هدر رفت است. وی همچنین در مورد قیمت آب و برق و اینکه این امر نیازمند تصمیم گیری ملی است بیان داشت: آنچه در قانون بودجه امسال برای حامل های انرژی پیش بینی شده افزایش ۳۸ درصدی بوده که زمان اجرای آن تیرماه بود و دولت قبل آن را اجرا نکرد.

چیت چیان خاطرنشان کرد: برای ارائه خدمات مورد نیاز صنعت آب و برق باید به طور حتم منابع درآمدی افزایش یابد. وزیر نیرو گفت: به علت اینکه مدیریت منابع آب در برخی موارد استانی شده هر استان اقدام به طراحی و ساخت سدهایی کرده که به طور عملی آب آن قبلا در مناطق دیگر تخصیص داده شده بود، از اینرو این سدها با ظرفیت کامل وارد مدار نشده اند.

به گفته وزیر نیرو، در برخی حوزه های آبریز بین ۴ تا ۹ استان مشارکت دارند و مدیریت استانی باعثشده آب کافی وجود نداشته باشد. وی با اشاره به تاثیر خشکسالی ها در تشدید این فرایند، برداشت آب در سرچشمه ها را عامل تشدید کننده این وضعیت عنوان کرد و افزود: این امر باعثشده حقابه کشاورزان در پایین دست تامین نشود.

وزیر نیرو حفر چاه های غیرمجاز و برداشت بی رویه آب را باعثکاهش روان آب ها در رودخانه ها دانست و تصریح کرد: بر اساس آنچه قانونگذار مشخص کرده با برداشت های غیرمجاز برخورد شود، البته این امر به معنای این نیست که کشاورزان آب نداشته باشند بلکه قادر هستیم با اصلاح الگوی کشت و روش های مناسب آبیاری، کشاورزان هم درآمد مناسب داشته باشند.