به گزارش سرویس سیاسیملت ایران: طالبان فعالیت زنان پلیس در افغانستان را ممنوع اعلام کرد. هم اکنون و با گذشت یک دهه، بعید به نظر می رسد که دولت افغانستان بتواند به اهداف خود مبنی بر افزایش شمار زنان در ارتش برسد.

بنا به آمار و گزارشات منتشر شده توسط خبرگزاری ها، استخدام ۵۰۰۰ نیروی زنی که قرار بود تا پایان سال آینده انجام شود، " به طور فزاینده ای غیر واقعی " به نظر رسیده و به نوعی محکوم به شکست خواهد بود.

در حال حاضر حدود ۱۶۰۰ نفر از زنان در نیروی پلیس افغانستان مشغول به خدمت اند. این در حالی است که آمار زنان برای بخش آموزش این کشور تنها ۲۰۰ نفر بیشتر نیست و سهم مشارکت زنان در ساختار قدرت افغانستان حتی از یک درصد هم تجاوز نمی کند.

بریتانیا از جمله دولت هایی است که با کمک ۱۲.۵ میلیون دلاری به افغانستان، تلاش زیادی را برای کمک به این کشور جهت افزایش تعداد زنان پلیس در خیابان ها داشته است. امابه نظر می رسد اراده سیاسی پایداری برای محقق شدن این امر در افغانستان وجود ندارد.