ملت ایران: گفت وگوی زنده تلویزیونی رییس جمهور امشب بعد از خبر ساعت ۲۱ از شبکه یک سیما پخش خواهد شد.
با توجه به تاکیدات رییس جمهور و مجموعه دولت یازدهم، احتمالا مباحثاقتصادی، مدیریتی و سیاست خارجی، محورهای اصلی این گفت وگو خواهد بود.