ملت ایران:عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت که فردا رای گیری برای انتخاب شهردار بین قالیباف و هاشمی انجام می‌شود.

محسن پیرهادی با اشاره به انتخاب شهردار تهران گفت: فردا در جلسه شورای شهر رای گیری برای انتخاب شهردار تهران انجام می شود.

وی ادامه داد: رای گیری طبق قانون فردا به صورت غیرعلنی انجام می شود.

عضو شورای چهارم شهر تهران گفت: بر اساس شرایط موجود میزان آرای محمد باقر قالیباف شهردار فعلی تهران زیاد است.

وی گفت: اعضای شورای شهر برنامه های نامزد های شهرداری تهران را بررسی کردند و بر اساس برنامه ها و عملکرد محمد باقر قالیباف توانمند تر و کارآمد تر است.